Spring til indhold
AWAY undersøger grænserne for koncertsalen

AWAY undersøger grænserne for koncertsalen

AWAY undersøger grænserne for koncertsalen
Komponist Allan Gravgaard Madsen og medkomponist Morten Riis tester de kunstneriske og tekniske begrænsninger for AWAY sammen med ansatte på CAVI og musikere fra Aarhus Symfoniorkester. Foto: Jes Vang

AFSTAND & NÆRHED

I 2018 fik Morten Riis og jeg ideen til orkesterværket AWAY, der undersøger grænserne for den klassiske koncertsal.

Værket inviterer musikerne i Aarhus Symfoniorkester til at forholde sig aktivt og legende til den by og samtid, som orkestret har været en del af siden 1935. Samtidig udvides den symfoniske klang-palette med helt særlige akustiske karakteristika fra nogle af Aarhus’ unikke lokationer.

På nøje udvalgte steder i Aarhus placeres grupper af musikere fra Aarhus Symfoniorkester, som – via live-streaming af lyd og billede fra deres respektive lokationer – indgår som en integreret del af det samlede værk.

Hver gruppe bidrager således med stedsspecifikke klanglige aftryk af den uregerlige virkelighed i Aarhus By. Et aftryk, der bliver en ligeså væsentlig del af værket, som den kontrollerede akustik i Symfonisk Sal er det.

I januar 2022 fik Morten Riis og jeg endelig mulighed for at påbegynde forarbejdet på værket i samarbejde med Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI) på Aarhus Universitet og et hold musikere fra Aarhus Symfoniorkester

Allan Gravgaard Madsen AWAY Morten Riis
Graphics: Allan Gravgaard Madsen

Følg processen

AWAY forventes uropført i 2023. 

På min instagram vil jeg løbende lægge billeder og videoer ud fra arbejdet med værket. 

Følg mig her.

AWAY undersøger grænserne for koncertsalen
Daniel Handsworth, fagottist (tv), Peter Friis-Nielsen. CAVI (th) · Foto: Jes Vang

Pressemeddelelse fra Aarhus Symfoniorkester - 26. januar 2022

Aarhus Symfoniorkester udfordrer koncertsalens grænser med teknologisk pilotprojekt.

I samarbejde med Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI) på Aarhus Universitet og huskomponist Allan Gravgaard Madsen afsøger Aarhus Symfoniorkester grænserne for koncertrummet forud for storstilet og ambitiøs multimediekoncert.

Danmarks kulturliv gennemgår i øjeblikket en nødvendig og vigtig udvikling i kølvandet på coronapandemien – dette gælder ikke mindst Aarhus Symfoniorkester, hvis stærke vision og innovative fokus blandt andet er rettet mod at bringe musikken ud, hvor borgerne befinder sig.

I tæt samarbejde med orkestrets huskomponist Allan Gravgaard Madsen, lydkunstner Morten Riis og Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI, Aarhus Universitet), tester Aarhus Symfoniorkester i disse uger de teknologiske rammer for koncertprojektet AWAY, der har verdenspremiere i festugen 2023, og vil benytte avanceret teknologi og nykomponeret musik til at forbinde orkestermusikere på unikke steder i og omkring Aarhus med musikere i Symfonisk Sal i Musikhuset Aarhus i et live koncertformat. Målet er at skabe et hidtil uset kunstnerisk udtryk, som taler ind i den nye digitale virkelighed og giver publikum fornemmelsen af at være til stede flere steder på samme tid.

Da latenstid (forsinkelse) i både lyd og billede er uundgåelig i en live-situation og teknologien konstant udvikles og forbedres, arbejder Allan Gravgaard Madsen, Morten Riis, CAVI og musikere fra Aarhus derfor i øjeblikket på at afdække, hvordan man konstruktivt, kreativt og kunstnerisk kan bruge de benspænd, der ligger i at komponere et sammenhængende værk for koncertsal og stedspecifikke lokationer, og hvorvidt denne latenstid potentielt kan bruges bevidst som et kompositorisk virkemiddel, og hvad der kræves af yderligere udvikling af teknik og software.

Testfasen kulminerer foreløbig i et større online ensemblesammenspil fredag 28. januar på CAVI, hvor software, hardware og komposition skal stå sin første store og afgørende prøve for det videre forløb.

Close to You
Photo: Merlin Blumenschein

Andre projekter

Morten Riis og jeg har før arbejdet sammen om projekterne Close to You og Recomposed.

AFSTAND & NÆRHED

Aarhus Symfoniorkester har siden 1935 været en del af det musikalske landskab i Aarhus. Igennem ​AWAY inviteres musikerne i orkestret til at forholde sig aktiv og legende til den by og samtid, som orkestret er en del af.

Det symfoniske orkester består af de klassiske instrumentgrupper med træblæsere, messingblæsere, strygere og slagtøj. I ​AWAY udvides den symfoniske klang-palette med helt særlige akustiske karakteristika fra nogle af Aarhus’ unikke lokationer. Det drejer sig f.eks. om Aarhus Havn, Den Rå Hal på Godsbanen, Marselisborg Skovene, Domkirken, en dagligstue i Gellerupparken, et venteværelse på Aarhus Universitetshospital, m.fl.

På 16 nøje udvalgte steder i Aarhus placeres grupper af musikere fra Aarhus Symfoniorkester, som – via live-streaming af lyd og billede i højeste kvalitet fra deres respektive lokationer – indgår som en integreret del af det samlede værk. Hver gruppe bidrager således med stedsspecifikke klanglige aftryk af den uregerlige virkelighed i Aarhus By. Et aftryk, der bliver en ligeså væsentlig del af værket, som den kontrollerede akustik i Symfonisk Sal er det.

Aarhus Symfoniorkester har siden 1935 været en del af det musikalske landskab i Aarhus. Igennem ​AWAY inviteres musikerne i orkestret til at forholde sig aktiv og legende til den by og samtid, som orkestret er en del af.

Det symfoniske orkester består af de klassiske instrumentgrupper med træblæsere, messingblæsere, strygere og slagtøj. I ​AWAY udvides den symfoniske klang-palette med helt særlige akustiske karakteristika fra nogle af Aarhus’ unikke lokationer. Det drejer sig f.eks. om Aarhus Havn, Den Rå Hal på Godsbanen, Marselisborg Skovene, Domkirken, en dagligstue i Gellerupparken, et venteværelse på Aarhus Universitetshospital, m.fl.

På 16 nøje udvalgte steder i Aarhus placeres grupper af musikere fra Aarhus Symfoniorkester, som – via live-streaming af lyd og billede i højeste kvalitet fra deres respektive lokationer – indgår som en integreret del af det samlede værk. Hver gruppe bidrager således med stedsspecifikke klanglige aftryk af den uregerlige virkelighed i Aarhus By. Et aftryk, der bliver en ligeså væsentlig del af værket, som den kontrollerede akustik i Symfonisk Sal er det.

I ​AWAY sendes langt størstedelen af orkesteret således ud af koncertsalen. De stedsspecifikke musikere spiller deres respektive stemmer individuelt eller i mindre grupper, der kan opleves af det opsøgende publikum eller tilfældigt forbipasserende. Disse kammerkoncerter er komponeret ind i det komplette værk og bliver streamet via live-video og -lyd til Symfonisk Sal. Her samles alle streams i én stor projektion, der spiller sammen med de tilbageblivende musikere i salen. Dette giver publikum en unik mulighed for at komme helt tæt på musikerne i orkestret samtidig med at det åbner op for en ny klanglig, tidslig og oplevelsesmæssig diversitet.

AFSTAND OG NÆRHED

Udviklingen af teknologi har skabt muligheder, der aldrig før har eksisteret. Det har f.eks. aldrig været nemmere for mennesker at forbinde sig med hinanden. Samtidig viser tal fra Sundhedsstyrelsen, at flere og flere mennesker føler sig ensomme. Denne modsætning ønsker projektet ​AWAY at give en sanselig stemme. Projektet iscenesætter menneskets forhold til afstand og nærhed ved at forholde sig aktivt til teknologien og bruge den i et kritisk sammenspil med det akustiske og analoge orkester.

Symfoniorkestret kan med dets historie og traditioner virke fjern, lukket og uvirkeligt for nogle. For andre er orkestret en åben invitation til storslåede øjeblikke. ​AWAY arbejder aktivt med disse modsætninger og forholder sig konstant til det nære og stedsspecifikke i relation til det store symfoniske perspektiv. På den måde kan publikummer, der aldrig har haft mod på at besøge den traditionsrige og storslåede klassiske koncertsal, få mulighed for at opleve byens symfoniorkester i afvæbnende rum ude i byen. Samtidig kan det mere koncertsals-vante publikum sætte sig til rette på deres velkendte pladser i Symfonisk Sal og opleve den dynamiske klang af Aarhus By – hentet ind til dem via live-stream af lyd og billede.

DET INTIME OG DET STORSLÅEDE

AWAY undersøger hvorledes detaljerigdommen fra den intime stedsspecifikke kammerkoncert kan forenes med det storslåede symfoniske rum. Således peger værket i retningen af en klanglig og strukturel kompleksitet, der samtidig bliver udført med en umiddelbar imødekommenhed.

Overordnet bliver det kompositoriske fokus at skabe et samlet værk, der både rummer solomusikerne ved kammerkoncerterne på de særligt udvalgte lokationer og det resterende symfoniorkester, der sidder i Symfonisk Sal. ​AWAY bliver udformet så de enkelte solostemmer kan opleves separat – samtidig med at de indgår som en naturlig del af det samlede orkesterværk. På den måde iscenesættes nogle af den moderne komponists centrale byggestene, som f.eks. klangrum, bevægelse og frekvens, i et multifacetteret og multi-medialt værk, der på en inviterende måde giver et bud på hvor den klassiske musik kan bevæge sig hen.

Allan Gravgaard Madsen AWAY Morten Riis

Aarhus Symfoniorkester har siden 1935 været en del af det musikalske landskab i Aarhus. Igennem ​AWAY inviteres musikerne i orkestret til at forholde sig aktiv og legende til den by og samtid, som orkestret er en del af.

Det symfoniske orkester består af de klassiske instrumentgrupper med træblæsere, messingblæsere, strygere og slagtøj. I ​AWAY udvides den symfoniske klang-palette med helt særlige akustiske karakteristika fra nogle af Aarhus’ unikke lokationer. Det drejer sig f.eks. om Aarhus Havn, Den Rå Hal på Godsbanen, Marselisborg Skovene, Domkirken, en dagligstue i Gellerupparken, et venteværelse på Aarhus Universitetshospital, m.fl.

På 16 nøje udvalgte steder i Aarhus placeres grupper af musikere fra Aarhus Symfoniorkester, som – via live-streaming af lyd og billede i højeste kvalitet fra deres respektive lokationer – indgår som en integreret del af det samlede værk. Hver gruppe bidrager således med stedsspecifikke klanglige aftryk af den uregerlige virkelighed i Aarhus By. Et aftryk, der bliver en ligeså væsentlig del af værket, som den kontrollerede akustik i Symfonisk Sal er det.

I ​AWAY sendes langt størstedelen af orkesteret således ud af koncertsalen. De stedsspecifikke musikere spiller deres respektive stemmer individuelt eller i mindre grupper, der kan opleves af det opsøgende publikum eller tilfældigt forbipasserende. Disse kammerkoncerter er komponeret ind i det komplette værk og bliver streamet via live-video og -lyd til Symfonisk Sal. Her samles alle streams i én stor projektion, der spiller sammen med de tilbageblivende musikere i salen. Dette giver publikum en unik mulighed for at komme helt tæt på musikerne i orkestret samtidig med at det åbner op for en ny klanglig, tidslig og oplevelsesmæssig diversitet.

AFSTAND OG NÆRHED

Udviklingen af teknologi har skabt muligheder, der aldrig før har eksisteret. Det har f.eks. aldrig været nemmere for mennesker at forbinde sig med hinanden. Samtidig viser tal fra Sundhedsstyrelsen, at flere og flere mennesker føler sig ensomme. Denne modsætning ønsker projektet ​AWAY at give en sanselig stemme. Projektet iscenesætter menneskets forhold til afstand og nærhed ved at forholde sig aktivt til teknologien og bruge den i et kritisk sammenspil med det akustiske og analoge orkester.

Symfoniorkestret kan med dets historie og traditioner virke fjern, lukket og uvirkeligt for nogle. For andre er orkestret en åben invitation til storslåede øjeblikke. ​AWAY arbejder aktivt med disse modsætninger og forholder sig konstant til det nære og stedsspecifikke i relation til det store symfoniske perspektiv. På den måde kan publikummer, der aldrig har haft mod på at besøge den traditionsrige og storslåede klassiske koncertsal, få mulighed for at opleve byens symfoniorkester i afvæbnende rum ude i byen. Samtidig kan det mere koncertsals-vante publikum sætte sig til rette på deres velkendte pladser i Symfonisk Sal og opleve den dynamiske klang af Aarhus By – hentet ind til dem via live-stream af lyd og billede.

DET INTIME OG DET STORSLÅEDE

AWAY undersøger hvorledes detaljerigdommen fra den intime stedsspecifikke kammerkoncert kan forenes med det storslåede symfoniske rum. Således peger værket i retningen af en klanglig og strukturel kompleksitet, der samtidig bliver udført med en umiddelbar imødekommenhed.

Overordnet bliver det kompositoriske fokus at skabe et samlet værk, der både rummer solomusikerne ved kammerkoncerterne på de særligt udvalgte lokationer og det resterende symfoniorkester, der sidder i Symfonisk Sal. ​AWAY bliver udformet så de enkelte solostemmer kan opleves separat – samtidig med at de indgår som en naturlig del af det samlede orkesterværk. På den måde iscenesættes nogle af den moderne komponists centrale byggestene, som f.eks. klangrum, bevægelse og frekvens, i et multifacetteret og multi-medialt værk, der på en inviterende måde giver et bud på hvor den klassiske musik kan bevæge sig hen.

AFSTAND & NÆRHED

Aarhus Symfoniorkester har siden 1935 været en del af det musikalske landskab i Aarhus. Igennem ​AWAY inviteres musikerne i orkestret til at forholde sig aktiv og legende til den by og samtid, som orkestret er en del af.

Det symfoniske orkester består af de klassiske instrumentgrupper med træblæsere, messingblæsere, strygere og slagtøj. I ​AWAY udvides den symfoniske klang-palette med helt særlige akustiske karakteristika fra nogle af Aarhus’ unikke lokationer. Det drejer sig f.eks. om Aarhus Havn, Den Rå Hal på Godsbanen, Marselisborg Skovene, Domkirken, en dagligstue i Gellerupparken, et venteværelse på Aarhus Universitetshospital, m.fl.

På 16 nøje udvalgte steder i Aarhus placeres grupper af musikere fra Aarhus Symfoniorkester, som – via live-streaming af lyd og billede i højeste kvalitet fra deres respektive lokationer – indgår som en integreret del af det samlede værk. Hver gruppe bidrager således med stedsspecifikke klanglige aftryk af den uregerlige virkelighed i Aarhus By. Et aftryk, der bliver en ligeså væsentlig del af værket, som den kontrollerede akustik i Symfonisk Sal er det.

Aarhus Symfoniorkester har siden 1935 været en del af det musikalske landskab i Aarhus. Igennem ​AWAY inviteres musikerne i orkestret til at forholde sig aktiv og legende til den by og samtid, som orkestret er en del af.

Det symfoniske orkester består af de klassiske instrumentgrupper med træblæsere, messingblæsere, strygere og slagtøj. I ​AWAY udvides den symfoniske klang-palette med helt særlige akustiske karakteristika fra nogle af Aarhus’ unikke lokationer. Det drejer sig f.eks. om Aarhus Havn, Den Rå Hal på Godsbanen, Marselisborg Skovene, Domkirken, en dagligstue i Gellerupparken, et venteværelse på Aarhus Universitetshospital, m.fl.

På 16 nøje udvalgte steder i Aarhus placeres grupper af musikere fra Aarhus Symfoniorkester, som – via live-streaming af lyd og billede i højeste kvalitet fra deres respektive lokationer – indgår som en integreret del af det samlede værk. Hver gruppe bidrager således med stedsspecifikke klanglige aftryk af den uregerlige virkelighed i Aarhus By. Et aftryk, der bliver en ligeså væsentlig del af værket, som den kontrollerede akustik i Symfonisk Sal er det.

I ​AWAY sendes langt størstedelen af orkesteret således ud af koncertsalen. De stedsspecifikke musikere spiller deres respektive stemmer individuelt eller i mindre grupper, der kan opleves af det opsøgende publikum eller tilfældigt forbipasserende. Disse kammerkoncerter er komponeret ind i det komplette værk og bliver streamet via live-video og -lyd til Symfonisk Sal. Her samles alle streams i én stor projektion, der spiller sammen med de tilbageblivende musikere i salen. Dette giver publikum en unik mulighed for at komme helt tæt på musikerne i orkestret samtidig med at det åbner op for en ny klanglig, tidslig og oplevelsesmæssig diversitet.

AFSTAND OG NÆRHED

Udviklingen af teknologi har skabt muligheder, der aldrig før har eksisteret. Det har f.eks. aldrig været nemmere for mennesker at forbinde sig med hinanden. Samtidig viser tal fra Sundhedsstyrelsen, at flere og flere mennesker føler sig ensomme. Denne modsætning ønsker projektet ​AWAY at give en sanselig stemme. Projektet iscenesætter menneskets forhold til afstand og nærhed ved at forholde sig aktivt til teknologien og bruge den i et kritisk sammenspil med det akustiske og analoge orkester.

Symfoniorkestret kan med dets historie og traditioner virke fjern, lukket og uvirkeligt for nogle. For andre er orkestret en åben invitation til storslåede øjeblikke. ​AWAY arbejder aktivt med disse modsætninger og forholder sig konstant til det nære og stedsspecifikke i relation til det store symfoniske perspektiv. På den måde kan publikummer, der aldrig har haft mod på at besøge den traditionsrige og storslåede klassiske koncertsal, få mulighed for at opleve byens symfoniorkester i afvæbnende rum ude i byen. Samtidig kan det mere koncertsals-vante publikum sætte sig til rette på deres velkendte pladser i Symfonisk Sal og opleve den dynamiske klang af Aarhus By – hentet ind til dem via live-stream af lyd og billede.

DET INTIME OG DET STORSLÅEDE

AWAY undersøger hvorledes detaljerigdommen fra den intime stedsspecifikke kammerkoncert kan forenes med det storslåede symfoniske rum. Således peger værket i retningen af en klanglig og strukturel kompleksitet, der samtidig bliver udført med en umiddelbar imødekommenhed.

Overordnet bliver det kompositoriske fokus at skabe et samlet værk, der både rummer solomusikerne ved kammerkoncerterne på de særligt udvalgte lokationer og det resterende symfoniorkester, der sidder i Symfonisk Sal. ​AWAY bliver udformet så de enkelte solostemmer kan opleves separat – samtidig med at de indgår som en naturlig del af det samlede orkesterværk. På den måde iscenesættes nogle af den moderne komponists centrale byggestene, som f.eks. klangrum, bevægelse og frekvens, i et multifacetteret og multi-medialt værk, der på en inviterende måde giver et bud på hvor den klassiske musik kan bevæge sig hen.

Allan Gravgaard Madsen AWAY Morten Riis

Aarhus Symfoniorkester har siden 1935 været en del af det musikalske landskab i Aarhus. Igennem ​AWAY inviteres musikerne i orkestret til at forholde sig aktiv og legende til den by og samtid, som orkestret er en del af.

Det symfoniske orkester består af de klassiske instrumentgrupper med træblæsere, messingblæsere, strygere og slagtøj. I ​AWAY udvides den symfoniske klang-palette med helt særlige akustiske karakteristika fra nogle af Aarhus’ unikke lokationer. Det drejer sig f.eks. om Aarhus Havn, Den Rå Hal på Godsbanen, Marselisborg Skovene, Domkirken, en dagligstue i Gellerupparken, et venteværelse på Aarhus Universitetshospital, m.fl.

På 16 nøje udvalgte steder i Aarhus placeres grupper af musikere fra Aarhus Symfoniorkester, som – via live-streaming af lyd og billede i højeste kvalitet fra deres respektive lokationer – indgår som en integreret del af det samlede værk. Hver gruppe bidrager således med stedsspecifikke klanglige aftryk af den uregerlige virkelighed i Aarhus By. Et aftryk, der bliver en ligeså væsentlig del af værket, som den kontrollerede akustik i Symfonisk Sal er det.

I ​AWAY sendes langt størstedelen af orkesteret således ud af koncertsalen. De stedsspecifikke musikere spiller deres respektive stemmer individuelt eller i mindre grupper, der kan opleves af det opsøgende publikum eller tilfældigt forbipasserende. Disse kammerkoncerter er komponeret ind i det komplette værk og bliver streamet via live-video og -lyd til Symfonisk Sal. Her samles alle streams i én stor projektion, der spiller sammen med de tilbageblivende musikere i salen. Dette giver publikum en unik mulighed for at komme helt tæt på musikerne i orkestret samtidig med at det åbner op for en ny klanglig, tidslig og oplevelsesmæssig diversitet.

AFSTAND OG NÆRHED

Udviklingen af teknologi har skabt muligheder, der aldrig før har eksisteret. Det har f.eks. aldrig været nemmere for mennesker at forbinde sig med hinanden. Samtidig viser tal fra Sundhedsstyrelsen, at flere og flere mennesker føler sig ensomme. Denne modsætning ønsker projektet ​AWAY at give en sanselig stemme. Projektet iscenesætter menneskets forhold til afstand og nærhed ved at forholde sig aktivt til teknologien og bruge den i et kritisk sammenspil med det akustiske og analoge orkester.

Symfoniorkestret kan med dets historie og traditioner virke fjern, lukket og uvirkeligt for nogle. For andre er orkestret en åben invitation til storslåede øjeblikke. ​AWAY arbejder aktivt med disse modsætninger og forholder sig konstant til det nære og stedsspecifikke i relation til det store symfoniske perspektiv. På den måde kan publikummer, der aldrig har haft mod på at besøge den traditionsrige og storslåede klassiske koncertsal, få mulighed for at opleve byens symfoniorkester i afvæbnende rum ude i byen. Samtidig kan det mere koncertsals-vante publikum sætte sig til rette på deres velkendte pladser i Symfonisk Sal og opleve den dynamiske klang af Aarhus By – hentet ind til dem via live-stream af lyd og billede.

DET INTIME OG DET STORSLÅEDE

AWAY undersøger hvorledes detaljerigdommen fra den intime stedsspecifikke kammerkoncert kan forenes med det storslåede symfoniske rum. Således peger værket i retningen af en klanglig og strukturel kompleksitet, der samtidig bliver udført med en umiddelbar imødekommenhed.

Overordnet bliver det kompositoriske fokus at skabe et samlet værk, der både rummer solomusikerne ved kammerkoncerterne på de særligt udvalgte lokationer og det resterende symfoniorkester, der sidder i Symfonisk Sal. ​AWAY bliver udformet så de enkelte solostemmer kan opleves separat – samtidig med at de indgår som en naturlig del af det samlede orkesterværk. På den måde iscenesættes nogle af den moderne komponists centrale byggestene, som f.eks. klangrum, bevægelse og frekvens, i et multifacetteret og multi-medialt værk, der på en inviterende måde giver et bud på hvor den klassiske musik kan bevæge sig hen.

OM AWAY

AWAY er ny dansk musik skrevet af to prisvindende komponister, et teknologisk pilotprojekt og en nyskabende multimediekoncert i ét – skabt til Aarhus Symfoniorkester. Projektet og værket er udtænkt og komponeret af Aarhus Symfoniorkesters huskomponist Allan Gravgaard Madsen i samarbejde med lydkustner og ekstern lektor på Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI), Morten Riis, og vil efter projektperioden i 2022 udmønte sig i en særlig koncert i forbindelse med Aarhus Festuge i 2023.

Verdenspremieren på AWAY i 2023 har særlig betydning for Aarhus Symfoniorkester, da en stor del af orkestret bliver sendt ud af koncertsalen og ud i byrummet. Her vil et opsøgende publikum eller tilfældigt forbipasserende opleve små kammerkoncerter, hvor musikerne spiller deres respektive stemmer individuelt eller i mindre grupper. Det drejer sig om 10-15 nøje udvalgte lokationer herunder Aarhus Havn, Marselisborg Skovene, Aarhus Domkirke – steder i Aarhus, hvor Aarhus Symfoniorkester tidligere har spillet i sin mere end 87 år lange historie.

På denne måde kan publikummer, der ikke før har besøgt den traditionsrige og storslåede klassiske koncertsal i Musikhuset Aarhus, få mulighed for at opleve Aarhus Symfoniorkester i byens mangfoldige stemningsrum. Samtidig vil det mere koncertsalsvante publikum, fra deres velkendte pladser i Symfonisk Sal, opleve den dynamiske klang af Aarhus By og de individuelle kammerkoncerter – hentet ind til dem via livestream af lyd og billede – samlet i én stor projektion og flettet sammen med de tilbageblevne musikere i salen.

Alt sammen resulterer det i det komplette værk AWAY, der som det første koncertprojekt af sin art giver publikum mulighed for at komme helt tæt på musikerne i orkestret samtidig med, at det åbner op for en ny klanglig, tidslig og oplevelsesmæssig fornemmelse af musikken og musikerne i samspillet mellem by og musik. Publikum inviteres med ind i en atmosfærisk koncertoplevelse, hvor musikken skaber nærhed på trods af afstande. Symfonisk Sal bliver klangligt udvidet med lyden af Aarhus og omvendt –  og i processen opstår en særlig forbundethed mellem publikum og orkester.

Udviklingsfasen af AWAY er støttet af Brødrene Hartmanns Fond (teknisk udvikling og indkøb af udstyr) samt Salling Fondene (forskerløn) og er en del af Aarhus Symfoniorkesters vision for 2021-25 om øget involvering af og interaktion med publikum. Vision 2021-25 er tillige er støttet af Salling Fondene. 

OM CAVI

Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI) på Aarhus Universitet har siden 2001 været med til at designe og udvikle en lang række oplevelsesorienterede anvendelser af digital teknologi og er i eliten herhjemme i forhold til forskning i og udvikling af interaktionsmulighederne mellem menneske og computer. I krydsfeltet mellem audiodesign og interaktionsdesign har CAVI bidraget til forskning i og eksperimentel udvikling af interaktive lydinstallationer. Herunder kan nævnes en permanent lydinstallation i Væksthusene i Botanisk Have i Aarhus, hvor lydene spiller en central rolle i oplevelsen, samt et samarbejde med Den Jyske Opera om digital scenografi, som styres af sangerens stemme. AWAY-projektet er derfor ikke alene en naturlig fortsættelse af CAVIs samarbejdsrelationer med kulturinstitutioner og eksterne partnere, men også en enestående mulighed for at udvikle det forskningsmæssige grundlag for kreative og nyskabende koncertformer. For Aarhus Symfoniorkester er det samtidig en oplagt mulighed for at knytte tættere bånd til vidensmiljøet i Aarhus.